Základní údaje

název knihovny:
Místní knihovna Brumovice

sídlo knihovny:
Hlavní 75/56

evidenční číslo knihovny:
2255

sigla knihovny:
OPG545