Historie knihovny

Historie knihovny

K 31. 12. 2021 má knihovna ve fondu 3 023 knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Brumovice. Dále má knihovna k dispozici 784 svazků knih z regionálního fondu, který je veden v evidenci jako trvalá zápůjčka. Tento fond je majetkem Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice a je pořízen z prostředků Moravskoslezského kraje. Funkci knihovnice vykonává Alena Pavlíčková, pracovnice obecního úřadu. Knihovna je umístěna na adrese Brumovice – Hlavní 75/56, v budově OÚ. Knihovna nemá v místních částech žádné pobočky.

V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 42 registrovaných uživatelů, z toho 14 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 434 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 322 výpůjček – 1 297 knih a 25 her.