Historie knihovny

Historie knihovny

Budova místního národního výboru č.p. 75 byla vybudována v roce 1879 na místě starého obecního chudobince za obnos 5.000 zlatých rakouské měny. Na úhradu této částky odkázal zdejší farář Josef Gottlichter obnos 3.000 zlatých. V novostavbě byla umístěna obecní kancelář, byt obecní posluhovačky, byt učitele, 4 obecní chudí a od roku 1880 četnická stanice. V roce 1925 byla nákladem 54.000,-  Kč budova rozšířena o přístavek na západní straně. Tak byly získány potřebné prostory k umístění poštovního úřadu, který neměl do té doby stálé sídlo a často se stěhoval. V přízemí budovy byla pak umístěna četnická stanice s bytem s kuchyní a 2 pokoje velitele stanice. V 1. poschodí pak obecní úřadovna, obecní knihovna a dvoupokojový byt poštmistra.

Místní národní výbor na své schůzi dne 20. 2. 1946 ustanovil knihovní radu, jejímž předsedou byl zvolen učitel Jiří Lukáš, jednatelem Augustin Kohut, pokladníkem František Řehulka a knihovníkem Adolf Tvarůžek. Knihovna byla umístěna ve správní budově místního národního výboru, kde se nachází po rekonstrukci budovy v nových prostorách i dnes.


K 31. 12. 2021 má knihovna ve fondu 3 023 knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Brumovice. Dále má knihovna k dispozici 784 svazků knih z regionálního fondu, který je veden v evidenci jako trvalá zápůjčka. Tento fond je majetkem Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice a je pořízen z prostředků Moravskoslezského kraje. Funkci knihovnice vykonává Alena Pavlíčková, pracovnice obecního úřadu. Knihovna je umístěna na adrese Brumovice – Hlavní 75/56, v budově OÚ. Knihovna nemá v místních částech žádné pobočky.

V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 42 registrovaných uživatelů, z toho 14 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 434 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 322 výpůjček – 1 297 knih a 25 her.


K 31. 12. 2022 má knihovna ve fondu 2 206 knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Brumovice. Dále má knihovna k dispozici 469 svazků knih z regionálního fondu, který je veden v evidenci jako trvalá zápůjčka. Tento fond je majetkem Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice a je pořízen z prostředků Moravskoslezského kraje. Funkci knihovnice vykonává Alena Pavlíčková, pracovnice obecního úřadu. Knihovna je umístěna na adrese Brumovice – Hlavní 75/56, v budově OÚ. Knihovna nemá v místních částech žádné pobočky.

V roce 2022 knihovnu navštěvovalo 38 registrovaných uživatelů, z toho 5 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 473 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 377 výpůjček – 1 349 dokumentů a 28 společenských her.


K 31. 12. 2023 má knihovna ve fondu 2 416 knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Brumovice. Dále má knihovna k dispozici 493 svazků knih z regionálního fondu, který je veden v evidenci jako trvalá zápůjčka. Tento fond je majetkem Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice a je pořízen z prostředků Moravskoslezského kraje. Funkci knihovnice vykonává Alena Pavlíčková, pracovnice obecního úřadu. Knihovna je umístěna na adrese Brumovice – Hlavní 75/56, v budově OÚ. Knihovna nemá v místních částech žádné pobočky.

V roce 2023 knihovnu navštěvovalo 27 registrovaných uživatelů, z toho 5 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 582 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 393 výpůjček – 1 378 dokumentů a 15 společenských her.

Knihovna je zapojena do regionálního projektu Do knihovny za pohádkou, jehož cílem je seznámit žáky prvních tříd s klasickými českými pohádkami.