Historie knihovny

Historie knihovny

K 1. 1. 2022 má knihovna ve fondu 3 023 knih. Tématické skupiny jsou zastoupeny následovně: naučná literatura pro dospělé 142 knih, beletrie pro dospělé 1 946 knih, naučná literatura pro děti a mládež 161 knih a beletrie pro děti a mládež 774 knih. Funkci knihovnice vykonává Alena Pavlíčková. Knihovna je umístěna v budově obecního na adrese Brumovice – Hlavní 75/56. Knihovna nemá v místních částech žádné pobočky.