Služby

PŘEHLED SLUŽEB KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • půjčování společenských her
  • kulturní a vzdělávací akce
  • obalování učebnic
  • veřejný internet
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice

Knihovní řád